KSK_Logga
Länkar
Startsida
Medlemskap
Klubbens historia
Styrelsen
Resultat
Junior
Länkar
Till minnet av Jampe
Övrigt
U-Schack
Schack 4:an
schackonline
SSF

Klubben

Klubben delar en lokal med Röda korset.

Vi har klubbkvällar och ungdomsverksamheten i lokalen.

Plats: Röda Korsets källarlokal, Odengatan 4 Kungsör
Karta: Karta
Adress: c/o Kristian Friebe, Pinnmogatan 4, 734 36 Hallstahammar Tel 0709-844249
Tele: 0709-844249
Bankgiro: 236- 2861
E-post: Kungsörs Schackklubb

Medlemskap

Vill du börja spela schack?

Kom till klubben tisdagar kl 18.00.

Du kan börja när som helst under säsongen!

Såväl nybörjare som erfarna spelare är varmt välkomna!

Medlemsavgifter

Juniorer upp till 18 år 100 kr
Seniorer 300 kr
Passiv medlem 100 kr (Prata med Mor & Far! Stötta juniorerna!)
Familjemedlemskap 400 kr (Anmäl samtliga i familjen som medlemmar!)
Stödmedlem 800 kr (Stötta juniorverksamhet med ett ordentligt tillskott!)

Som stödmedlem blir du dessutom omnämnd på vår sponsorsida!

Betala in avgift på Bankgiro: 236-2861.

Klubbens historia

Kungsörs Schackklubbs historia 1911-1961

Schackklubben bildades den 16 september 1911.

Stiftarna var Karl Ekstedt, Anton Hamrin, Arvid Hamrin, Erik Harlén, Bernhard Schelin och Edvard Unemo. Den sistnämnde var den egentlige initiativtagaren. Sedan han först fått sitt intresse väckt genom umgängesvänner i Köping introducerade han nämligen spelet bland sina Kungsörsbekanta. Från början spelade de endast på caféerna, men så småningom förekom även schack på arbetsplatserna under rasterna.

År 1911 hade man blivit så många att tiden var mogen att bilda Kungsörs schackklubb. Från den första tiden saknas emellertid protokoll. Det första kom till 14 december 1913 då den första verkliga styrelsen valdes. Till ordförande utsågs Olle Selldén. Emanuel Karlsson blev kassör och Otto Östman sekreterare. Övriga ledamöter var Karl Ekstedt och Henrik Karlsson. Förutom att agera styrelse bildade de stommen i det aktiva spelargardet.

Snart nog anslöt emellertid ytterligare krafter. Bland dem namn som Sven Schelin, Arvid Andersson, Georg Hedberg och Albin Granberg, vilka också hör samman med detta tidigare skede av klubbens historia. När dessa pionjärer sedemera fram på 30-talet tyngda av spelarära och vaknätter drog sig tillbaka blev det den yngre schackgenerationens tur att träda till. Blan dessa kan nämnas Sven Söderlund, Gösta Wellbäck, Stig Dahlberg, Halvar Eriksson, Erik Olsson, Stig Schön m fl.

Tack vare den genomgående goda tillgång på såväl ledare som spelare har klubbens insatser, i förhållande till såväl sin egen som samhällets numerära begränsning, varit utomordentligt goda i många olika sammanhang. Sålunda har klubben bl a med stor framgång deltagit i Mälardalsserien där man vid flerfaldiga tillfällen legat i toppen av division 2 samt därjämte varit uppe i division 1 två gånger. Säsongen 1959-60 var ett sådant tillfälle som f ö torde höra till klubbens mest framgångsrika. Då hemförde man nämligen också lagmästerskapet i Schackkrets 46 samt en gruppseger i Mälardalens blixtmästerskap i Södertälje. Även i SM har klubben låtit representera sig där såväl Halvar Eriksson som Stig Schön deltagit med skiftande framgång.

Flera svenska mästare har gästat klubben och givit simultanspel, däribland Ståhlberg, Stoltz, Lundin och Sköld. De individuella spelarprestationerna under detta första halvsekel i klubbens historia är alltför många och omfattande för att närmare specificeras. Vi nöjer oss i stället här med att presentera de olika Kungsörsmästarna i tur och ordning under åren: Karl Ekstedt, Sven Schelin, Arvid Andersson, Georg Hedberg, Erik Sjökvist, Georg Svensson, Sven Söderlund, Erik Olsson, Stig Dahlberg, Helmer Söderberg och Stig Schön.