KSK_Logga
Länkar
Startsida
Medlemskap
Klubbens historia
Styrelsen
Resultat
Junior
Länkar
Till minnet av Jampe
Övrigt
U-Schack
Schack 4:an
schackonline
SSF

Styrelsen

Post Namn Telefon
Ordförande Kjell Adolfsson 070-3789894
Vice Ordförande Kristian Friebe 0709-844249
Sekreterare Lars Åhlin 0227-123 08
Kassör Kristian Friebe 0709-844249

Övrigt

Post Namn
Revisor Bengt Bengtsson, Björn Magnusson
Ungdomsled. Björn Johansson
Materialansv. Kristian Friebe, Kjell Adolfsson
Tävlingskommitté Kristian Friebe, Thomas Franzén, Hans G Eriksson
Webbmaster Markku Siipola